• یکشنبه 26 خرداد 1398 - 21:15
    ایرنا -معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه بویراحمد گفت که مالیات توافقی به نفع فعالان اقتصادی است و مودیان می توانند برای پرداخت مالیات سال 1397 به روش توافقی عمل کنند.
  • شنبه 18 شهریور 1396 - 11:19
    عبدالـله رمضان‌زاده معتقد است پدیده کولبری حاصل سیاستهای اقتصادی غلط است و راه‌حل آن، سیاستگذاریِ صحیح در جهت توسعه متوازن منطقه‌ای است.