واکسیناسیون ۳۰۰ هزارراس دام بر علیه بیماری‌های واگیردار در گچساران

رئیس دامپزشکی گچساران گفت: امسال 300 هزار راس دام سبک، سنگین بر علیه بیماری‌های واگیردار و غیر واگیردار مشترک انسان و دام این شهرستان واکسینه شده است.