بالگرد اورژانس در زمین فوتبال ایذه نشست/ بازی تعطیل شد

ایذه - به دلیل فرود اضطرای بالگرد اورژانس در استادیودم تختی، بازی دو تیم آنزان نوین ایذه و شهرداری بندر امام به مدت ۳۰ متوقف شد.