جباری: برکناری ناگهانی روسای هیأت‌ها نباید به بدعتی در ورزش تبدیل شود

رییس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: برکناری ناگهانی و خارج از عرف روسای هیأت‌های ورزشی، بدعتی نادرست است که اهالی ورزش را دلسرد می‌کند.