اهدای ۳۴۰میلیون ریال به دانش آموزان کانون آموزشی و پرورشی مصلایی

شیراز - ۳۴۰ میلیون ریال از محل عوائد موقوفه حاج ابوطالب مصلائی به دانش آموزان کانون آموزشی، پرورشی و تربیتی پرورشگاه این موقوفه در شیراز کمک شد.