رفع تصرف ۱۱۷هزار مترمربع از اراضی ملی در جزیره قشم

قشم - رئیس یگان حفاظت از اراضی منطقه آزاد قشم از رفع تصرف ۱۱۷هزار مترمربع از اراضی ملی در جزیره قشم خبر داد.