- جنوب پرس:: رسانه خبری تحلیلی جنوب کشور - https://www.jpnews.ir -

فیلم/ تنفیذ حکم ریاست جمهوری روحانی توسط رهبر انقلاب