• سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۲۱
    استفاده از تلگرام كه در ايران رونق گرفت، كم‌كم بسياري از دانشگاهياني كه احساس مي‌كردند با بدنه عمومي حرف دارند با راه‌اندازي كانال سعي كردند حرف‌هاي‌شان را به طور گسترده‌تري با مخاطبان‌شان در ميان بگذارند. از ميان تعداد زيادي كانال كه در تلگرام راه افتاد شمار اندكي با اقبال بالايي روبه‌رو شده‌اند و برخي مطالب‌شان ميان كاربران شبكه‌هاي اجتماعي بارها دست به دست مي‌شود.