• دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۴
    مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: طی بارش‌های مؤثر هفته گذشته و اواسط آذرماه دو سیلاب ورودی در سد کرخه به‌طور کامل مهار شد.
  • دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۲
    اهواز- مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: طی بارش‌های مؤثر هفته گذشته و اواسط آذرماه دو سیلاب ورودی در سد کرخه به‌طور کامل مهار شد.