• پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۸
    مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: شهر کرمان در فروردین ماه فقط یک روز هوای پاک داشته، در اردیبهشت روز پاکی نداشته و در خرداد ماه نیز بیشتر روزهای آن تاکنون به لحاظ شاخص های کیفی در مرحله ناسالم قرار داشته است.