• شنبه 30 آذر 1398 - 12:36
    بوشهر - امام جمعه موقت بوشهر گفت: برای دور آینده مجلس، مجلسی در تراز انقلاب اسلامی می‌خواهیم؛ مجلسی جوان، انقلابی، مؤمن و دلسوز و نه اینکه وابسته و دل‌داده به غرب باشد.
  • جمعه 29 آذر 1398 - 18:10
    امام جمعه موقت بوشهر:
    امام جمعه موقت بوشهر گفت: برای دور آینده مجلس، مجلسی در تراز انقلاب اسلامی می‌خواهیم؛ مجلسی جوان، انقلابی، مؤمن و دلسوز و نه اینکه وابسته و دل‌داده به غرب باشد.