• سه شنبه 23 آبان 1396 - 18:53
    فرماندار عسلویه:
    فرماندار عسلویه با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران عسلویه گفت: با توجه به جایگاه مهم شهرستان عسلویه در اقتصاد کشور می‌طلبد همه مسئولان با نگاه ملی برای پیشگیری از بروز حوادث تلاش کنند.
  • سه شنبه 23 آبان 1396 - 17:27
    فرماندار عسلویه با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران عسلویه گفت: با توجه به جایگاه مهم شهرستان عسلویه در اقتصاد کشور می‌طلبد همه مسئولان با نگاه ملی برای پیشگیری از بروز حوادث تلاش کنند.