• شنبه 31 آگوست 2019 - 14:01
    امام جمعه دلوار با بیان اینکه همایش بزرگداشت ۱۲ شهریور سالروز شهادت سردار شهید رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار در شهر دلوار زادگاه این شهید سرافراز برگزار خواهد شد گفت: سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواهد بود.