• دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۸
    استفاده ازتوان داخلی برای ساخت وتولید قطعات وتجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در داخل کشور وبهره گیری از مراکز علمی دانشگاهی وشرکت‌های دانش بنیان به رونق تولید کمک می‌کند و ضمن کاهش واردات کالای خارجی به کشور، ما از وابستگی به بیگانگان نجات می‌دهد.