• شنبه 9 تیر 1397 - 23:20
    دکتر علیرضا مسندی شیرازی، در اعتراض به بی‌عدالتی‌های مسؤولان دانشگاه شیراز و نبود هیچ‌گونه مرجع بی‌طرف و مستقل در دانشگاه یا وزارت علوم که فارغ از ملاحظات سیاسی به اعتراض‌ها رسیدگی کند، از عضویت هیئت علمی دانشگاه شیراز انصراف داد.