• سه‌شنبه 24 سپتامبر 2019 - 13:16
    هرچند 14 نماینده خوزستان در مجلس موافق شفافیت آرا هستند اما جواد کاظم نسب ترجیح می‌دهد در این باره رأی ممتنع بدهد و علی ساری، همایون یوسفی و حبیب الله کشت‌زر حاضر نمی‌شوند در پاسخ به این پرسش، اظهار نظر کنند.