• سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴
    رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: با توجه به راه‌اندازی کانون‌های دانش، صنعت و بازار در معاونت علمی ریاست جمهوری می‌توان کانون دانش صنعت و بازار خرما را در بوشهر راه‌اندازی کرد.
  • سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۹
    مدیرحفظ نبابات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برای نخستین بار استفاده از تله های فرمونی و کایرومون در برنامه مدیریت تلفیقی مبارزه با آفت چوبخوار خرما در این استان آغاز شد.
  • چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ - ۱:۲۵
    جنوب پرس: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر گفت: یکی از ظرفیت‌های کشاورزی این استان خرما است که پرداخت زکات خرما در استان بوشهر از ۵۰ میلیون ریال با افزایش ۴۵ برابری به ۲۳ میلیارد ریال رسیده است.