• دوشنبه 17 شهریور 1399 - 14:42
    نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، گفت: در زمینه طرح انتقال آب، تلاش موجود بر این است که برای خرید تضمینی آب تقسیم کاری وجود داشته باشد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب انتقال از تنگ سرخ بشار و رودخانه شش پیر به شیراز با طول حدود ۱۲۰ کیلومتر به سرمایه‌گذار تضمین خرید بدهیم.