• جمعه 9 آگوست 2019 - 19:43
    امام جمعه شیراز به موضوع کمبود آب آشامیدنی و مشکلات مردم کلانشهر شیراز به دلیل قطعی مکرر آب در مناطق مختلف اشاره و بیان داشت: مردم درباره پیگیری این موضوع از نهاد درخواست‌هایی کردند که از طریق استانداری و دیگر دستگاه‌ها پیگیری شده ، برخی طرح‌های تامین آب در بلند مدت به نتیجه می رسد ، این طرح ها مشکل امروز کمبود آب شیراز را حل نمی‌کند.