روزهای عجیب کیمیا علیزاده ایران پس از المپیک؛

در مترو به من می‌گویند چرا پورشه سوار نیستی؟

دختر تاریخ ساز ایران در المپیک از جزئیات روزهای بعد از المپیک خود می گوید، روزهایی که در جوایز اهدایی به او بزرگنمایی شده در حالیکه کیمیا همچنان با مترو رفت و آمد می کند.