زهرا نعمتی:

قبلا گیتار می‌زدم، حالا کمان سازم است!

هیچ وقت فکرش را نمی کردم که روزی با ویلچر در المپیک حضور داشته باشم.وقتی آن اتفاق برایم افتاد زمان زیادی طول کشید تا به ورزش برگردم.