بنزین گیاهی در شهرستان باشت تولید می شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه با حمایت های دولت ساخت کارخانه بیواتانول باشت شتاب می گیرد گفت: این کارخانه برای تولید بنزین گیاهی طراحی شده است.