استاندار :

برنامه‌های ۱۶ آذر دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد با ملاحظه شرایط روز برگزار شود

استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: روسای دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی و شوراهای نظارت و فرهنگی باید با حساسیت، ظرافت و دقت لازم شرایط موجود اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور، شرایط خاص و عشیره‌ای بودن استان و همچنین موضوع حساس انتخابات را در برگزاری برنامه‌ها، جشن‌ها و به‌ویژه سخنرانی‌های روز دانشجو (۱۶ آذر) لحاظ کنند.