روخوانی خانم مدیرکل با سرعت ۱۰۰ کیلومتر!/رویکرد بانک‌ها در پرداخت وام روستایی؛ سخت‌گیری در دهدشت؛ آسانگیری در یاسوج

هنگامی که پروانه نیک‌مرام مدیرکل کار استان کهگیلویه و بویراحمد در حال خواندن گزارشی از روی متن بود استاندار به میان اظهارات وی آمد و گفت: روال کار ما این نیست که در چنین جلسات مهمی مطلبی را بخوانند و با سرعت 100 کیلومتر از روی آن عبور کنند.