نماینده کهکیلویه‌وبویراحمد در شورای‌عالی‌استانها:

عایدی مردم از ثروت نفت و گاز استان فقر و فلاکت بوده است/ می‌توانیم قطب صنعتی کشور باشیم

نماینده کهکیلویه و بویراحمد در شورای عالی استانها با بیان اینکه مردم نجیب این استان بر روی گنج نشسته‌اند و رنج درو می کنند، گفت: عایدی مردم از ثروت نفت و گاز استان تنها فقر و فلاکت و بیکاری و آلودگی‌های زیست محیطی بوده است.
اخبار ویژه کهگیلویه و بویراحمد