دهدشت ۳۰۰ سال از تهران عقب است/وضعیت بهداشت عمومی در شهر مناسب نیست

مبلغ دینی اعزامی از قم در جمع عزاداران دهدشت با انتقاد از وضعیت بهداشتی شهر گفت: دهدشت تا به تهران برسد 300 سال طول می‌کشد.