حاج قاسم سلیمانی از فرزندان دانشگاه دفاع مقدس بود

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از شاگردان و فرزندان دانشگاه دفاع مقدس بود که آن حماسه‌ها را خلق کرد و همه ما به شهادت آن سردار مخلص مباهات و افتخار می‌کنیم.