امام جمعه موقت اهواز:

با سوختن نیزارهای هورالعظیم گرفتار ریزگردهایی خطرناک‌تر از امروز می‌شویم

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه رهاسازی آب، تنها راه خاموش کردن آتش هورالعظیم است، هشدار داد؛ خاک بسیار نرم کف این تالاب، منشاء بلند شدن ریزگردها در آینده می‌شود و با این اتفاق، مردم ما گرفتار ریزگردهایی بسیار خطرناک‌تر از امروز می‌شوند.