استاندار خوزستان؛

سدسازی‌ها اثر مهمی در بروز گرد و غبار خوزستان داشته‌اند

استاندار خوزستان گفت: اقلیم و طبیعت هیچ استانی در کشور به اندازه استان خوزستان دستکاری نشده است و دلیل آن نیز پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در خوزستان است.