یادمانی برای مسافران هواپیمای اوکراینی در پایتخت نصب می‌شود

شورای اسلامی شهر تهران با تصویب یک طرح دو فوریتی، شهرداری را موظف کرد یادمان جان باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در پایتخت نصب شود.