وضعیت بازار خودرو در آخرین هفته بهار

بررسی بازار خودرو از آغاز هفته جاری تا امروز (چهارشنبه) حاکی از وجود جوی آرام در این بازار، انجام حداقل خرید و فروش‌ها و ثبات قیمت‌ها بود.