حسین زمان بعد از سکوت هفده‌ساله؛

دوره پنجه‌بوکس و دعوا گذشته است

حسین زمان، خواننده موسیقی پاپ در نشست خبری کنسرت خود گفت: دوره دخالت‌ها، بر هم زدن کنسرت‌ها و پنجه بوکس کشیدن‌ها گذشته است و دیگر نگران این رویدادها نیستم.