۶۰ ماهواره استارلینک برای ایجاد شبکه اینترنت پرسرعت جهانی به فضا رفت

در ساعات پایانی روز پنجشنبه یک موشک فالکن ۹ از پایگاه فضایی کیپ کاناورال فلوریدا به سوی مدار زمین پرتاب شد که حاوی ۶۰ ماهواره کوچک بود.