۲ طرح‌ بزرگ بندری با حضور وزیر راه درهرمزگان بهره برداری می شود

۲ طرح بزرگ بندری شامل شناور مسافری جدید (الماس قشم یک) و ۱۵ دستگاه ترانستینرهای ساخت ایران سه شنبه با حضور وزیر راه وشهرسازی درهرمزگان به بهره برداری می‌رسد.