۲ کشته در اثر وقوع سیل در هرمزگان/ تاسیسات شهری خسارت دیدند

استان هرمزگان طی چند روز گذشته باران‌های بی سابقه‌ای را تجربه کرد که باعث آسیب رسیدن به بخش‌هایی مختلفی از زیر ساخت ها و تاسیسات شهری در بندرعباس، قشم، بستک و جاسک شد.