شهادت دو تن از کارکنان نیروی انتظامی استان هرمزگان

فرماندهی نیروی انتظامی استان هرمزگان با تأکید بر اینکه در اسرع وقت به دستگیری اشرار و عوامل شهادت دو تن از کارکنان نیروی انتظامی استان هرمزگان، اقدام می‌کنیم، گفت: افتخار می‌کنیم در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کنیم و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهیم کرد.