رئیس کل دادگستری فارس عنوان کرد:

یک هزار زندانی دیه در فارس چشم انتظار احسان مردم

رئیس کل دادگستری استان فارس در دیدار با نماینده ولی فقیه در فارس گفت: بیش از یک هزار زندانی دیه در استان فارس چشم انتظار احسان و نیکوکاری خیران هستند.