انتقاد یک فعال سیاسی از مسؤولان فارس:

آموزش براندازی و جنگ شهری می‌دهند، اما هیچ واکنشی نمی‌بینیم/ انتصابات استانداری آرامش‌بخش نیست

دبیر حزب «جام» در فارس گفت: تاجزاده در سفر خود به شیراز در برابر دیدگان متعجب شهروندان به آموزش براندازی و جنگ شهری می‌پردازد، اما متأسفانه هیچ اقدامی از سوی دستگاه‌های نظارتی و سیاسی مشاهده نمی‌شود.