آخرین جلسه دادگاه شورای شهر و شهردار سابق مرودشت/ارتشاء، دخالت در معاملات دولتی و پولشویی اتهام متهمان

ششمین و آخرین جلسه دادگاه محاکمه شهردار سابق و اعضای سابق شورای شهر مرودشت در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز به ریاست علی فرهادی پور برگزار شد.