تداوم کمک‌های مومنانه| از کافه شهدا تا ساخت خانه برای محرومان

در میان همه نذری‌ دادن‌ها و نذری گرفتن‌ها شاید نذر توزیع شکلات داغ و کاپوچینو کمی عجیب به‌نظر برسد، نذری که نشان می‌دهد نیت خیر داشتن و کمک کردن نه دلیل خاصی می‌طلبد و نه شخص خاصی.