امام جمعه کازرون:

مردم کازرون به نظام وفادارند/ تعدادی از بازداشتی ها آزاد شدند

امام جمعه کازرون با اشاره به اینکه تعدادی از بازداشتی های حوادث اخیر آزاد شده اند، گفت: مردم کازرون به نظام وفادار هستند.