رئیس ستاد انتخابات فارس خبرداد

بیش از ۳میلیون واجدشرایط رای دهی درفارس/ ٩١٢ داوطلب ثبت نام کردند

رئیس ستاد انتخابات استان فارس گفت: بیش از سه میلیون و ۵٠٠ هزار نفر در فارس واجد شرایط رای دهی بوده که از این میزان ١٩٠ هزار رأی اولی هستند.