نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی در شیراز مشخص شد

پس از ٣۶ روز از پایان ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و بررسی صلاحیت این افراد نتایج احراز داوطلبان انتخابات مجلس توسط فرمانداری اعلام شد.