فعالان اقتصادی برای رونق بنادر راهکار دهند

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: فعالان اقصادی باید با ارائه راهکارهای عملیاتی قابل طرح در شورای عالی صادرات و گرفتن مصوبه‌های مربوطه از دولت تلاش کنند.