اعتبارات عوارض آلایندگی عسلویه حق مسلم مردم استان بوشهر است

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم واکنش نشان دادن نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس نسبت به اعتبارات عوارض آلایندگی تصریح کرد: اگر این سنگ بنا کج گذاشته شود سال‌ها حق مسلم مردم استان بوشهر در جابه‌جایی اعتبارات عوارض الایندگی تضییع می‌شود و این ظلم، نابخشودنی است.