رییس کمیسیون حقوقی شورای بوشهر خبر داد؛

دریافت گزارش تخلف از یکی معاونت‌های شهرداری بوشهر

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر بوشهر گفت: از طریق گزارشات مردمی، در جریان تخلفاتی در یکی معاونت‌های زیرمجموعه شهرداری قرار گرفته‌ که مراتب را جهت بررسی به منظور صحت موضوع به سرپرست شهرداری اعلام کرده‌ام.