از جهاد در بوشهر و خوزستان تا «شمسون» قلب بشاگرد/ درخواست یک گروه جهادی از «رئیس مجلس»+عکس

در حال حاضر تکمیل جاده به‌عنوان بستر اصلی توسعه، یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم بشاگرد است که در صورت تحقق می‌تواند خدمت‌رسانی در سایر موارد را تسریع بخشد، مسکن، مخابرات، آموزش و بهداشت، توانمندسازی و اشتغال و فعال‌سازی ظرفیت معادن منطقه، از دیگر مطالبات مردم نجیب بشاگرد است.