ترامپ و آزار ما؛ «اما برای خودشان خوب است»؟!

احتمالا شما هم در جمع دوستان و آشنایان وقتی خودتان یا دیگری زبان به انتقاد از رفتار دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در قبال ایران و برجام باز می کنید یا می گشاید این جمله را شنیده‌اید که «اما برای مردم خودش خوب کار کرده است».با این منطق اما از فلان مقام مسؤول خطاکار هم نباید انتقاد شود. چون برای زن و فرزند خود خوب بوده و با پول هایی که اختلاس کرده آقازاده‌هایش زندگی مرفهی در کانادا دارند!