گزارش خبری:

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان: عاملهای زیادی در تنگی نفس در این استان نقش دارند

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت:عاملهای زیادی در تنگی نفس در این استان نقش دارندکه از جمله آن گیاه کنو کارپوس، فلرهای نفتی و ... است