روایتی ازجلسه غیرعلنی امروز وحواشی پررنگ‌تر از متن مجلس

نمایندگان با اکثریت آراء تعداد 143 موافق و 120 مخالف و 5 ممتنع سی اف تی را تصویب کردند.