جنوب پرس:: رسانه خبری تحلیلی جنوب کشور

فعالان محیط زیست

تناقض درباره مرگ طبیعت با مالچ نفتی/ اتخاذ سیاست سکوت از سوی محیط زیستی‌ها

برخی از فعالان محیط زیست معتقدند که مالچ پاشی در شن زارهای خوزستان سبب از بین رفتن طبیعت خوزستان و مهاجرت حیوانات، خزندگان، حشرات و پرندگان می‌شود در حالی که منابع طبیعی این ادعاها را رد می‌کند.