جنوب پرس:: رسانه خبری تحلیلی جنوب کشور

تدارک فارس برای انتخابات پرشور در اسفند ۹۸

حدود هفت ماه و نیم تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است و مسئولان اجرایی استان فارس نیز در تدارک و زمینه سازی برپایی انتخاباتی پرشور و با مشارکت گسترده مردم هستند.