جنوب پرس:: رسانه خبری تحلیلی جنوب کشور

اعتبارات عوارض آلایندگی عسلویه حق مسلم مردم استان بوشهر است

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم واکنش نشان دادن نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس نسبت به اعتبارات عوارض آلایندگی تصریح کرد: اگر این سنگ بنا کج گذاشته شود سال‌ها حق مسلم مردم استان بوشهر در جابه‌جایی اعتبارات عوارض الایندگی تضییع می‌شود و این ظلم، نابخشودنی است.

ناله های خاموش زاگرس

فرض كنید یك روز صبح در خبرها می شنوید كه چند چاه نفتی در منطقه ای از كشور آتش گرفته است ،نام چاه نفت كه می آید واكنش در مقایل آتش گرفتن آن جدی خواهد بود اما روزانه در خبرها می بینید كه در گوشه و كنار كشور صدها هكتار از جنگل ها سهوی یا عمدی آتش گرفته است بدون آن كه واكنشی مهمی از سوی مردم و مسئولان در پی داشته باشد .