کدخبر : 27675
چهارشنبه 13 آوریل 2016 - 10:29
فاقددیدگاه
پرینت
رئیس مرکز آموزشی درمانی نمازی؛

بیمارستان نمازی شیراز به شبکه بین المللی ارتقا دهنده سلامت پیوست

رئیس مرکز آموزشی درمانی نمازی، از پیوستن این بیمارستان به شبكه بين المللی بيمارستان های ارتقا دهنده سلامت خبر داد.

به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، دکتر رضا جویبار، گفت: با توجه به ضرورت تغيير نگرش سياست گزاران عرصه سلامت و سازمان هاي بيمه گر كشور از نگرش درمان محور به سوی نگرش سلامت محور كه می تواند گامی بلند در راستای كاهش بار بيماری ها و ارتقای كيفيت زندگی مردم و كاهش هزينه های سازمان های بيمه گر باشد، بيمارستان نمازی، به عنوان نخستین بيمارستان آموزشی عمومی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور از جانب دبيرخانه بين المللی بيمارستان های ارتقا دهنده سلامت به عضويت شبكه بين المللی بيمارستان های ارتقا دهنده سلامت پذيرفته شد.

وی افزود: بيمارستان نمازی به عنوان يك قطب درمانی در منطقه جنوب كشور با تلاش بی وقفه سه ساله و برنامه ريزی در چهار حوزه استاندارد در زمينه های سياست مديريت، ارزيابی بيمار، اطلاع رسانی و مداخلات بيمار، ايجاد محيط كاری سالم و با حمايت و همكاری تمامی كاركنان و مسوولان، به این موفقیت دست یافت.

در ادامه رئیس بخش پزشکی اجتماعی بیمارستان نمازی، گفت: از آنجا که مراقبت های بهداشتی ابتدایی، بدون حمایت بیمارستان ها ناموفق است، امروزه این گرایش وجود دارد که نقش بیمارستان به عنوان موسسه ای اجتماعی بهداشتی بازتعریف شود، یعنی بیمارستان تنها محلی مربوط به بیماری ها نبوده و مسئولیت هایی هم در زمینه های پیشگیری و ارتقای سلامتی، بر عهده داشته باشند.

مهرداد عسکریان اضافه کرد: در این راستا سازمان جهانی بهداشت، شبکه بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت را به عنوان یک پروژه آزمایشی، با هدف حمایت از بیمارستان ها برای نشان دادن تاکید بیشتر بر ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری و نه تنها تشخیص و خدمات درمانی، حمایت کرد.

وی با بیان اینکه طرح ایجاد شبکه بین المللی بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت در سال ۲۰۰۸ میلادی، به عنوان یک سازمان غیردولتی در سوییس مطرح شد، ادامه داد: این روند به گسترش دامنه خدمات این شبکه از خدمات تشخیصی درمانی به خدمات پیشگیری و سایر خدمات سلامت، منجر شد.

عسکریان افزود: یکی از اولویت های کلیدی سازمان جهانی بهداشت، همکاری در ایجاد شبکه بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت است که در بین عناصر اصلی این همکاری، سند سلامت سازمان جهانی بهداشت برای سال ۲۰۲۰ به چشم می خورد.

بنا بر این گزارش مهر، رئیس بخش پزشکی اجتماعی بیمارستان نمازی، گفت: تامین منافع بیماران بستری در بیمارستان ها، کارکنان بیمارستان ها و جامعه و محیط زیست در این سند، پیش بینی شده است.

وی هدف از عضویت در شبکه بین المللی بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت را رسیدن به ارتقای سلامت در بیمارستان ها با بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی، ارتباط بین بیمارستان با خدمات بهداشتی در جامعه و حفظ محیط زیست سالم عنوان کرد و یادآور شد: از طرفی، در این مسیر، شرایط برای رضایت بیماران، خانواده آنها و کارکنان فراهم می شود.

 این حکم سیزدهم اسفند ۹۴ ، برابر با سوم مارس ۲۰۱۶، از جانب دبيرخانه بين المللی بيمارستان های ارتقا دهنده سلامت، به بیمارستان نمازی شیراز اعطا شد.

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما