کدخبر : 169670
یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۴
فاقددیدگاه
پرینت

جذب ۲۰۰ نفر در استانداری‌های سراسر کشور در آینده نزدیک

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از جذب حدود 200 نفر در سازمان برنامه و بودجه کشور و در زیر مجموعه استان‌ها خبر داد و گفت: این نیروها در استان‌ها به کار گرفته می‌شود. جذب 200 نفر در استانداری‌های سراسر کشور در آینده نزدیک به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، جمشید انصاری در نشست با مدیران و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اظهار داشت: در تلاش هستیم که میزان پرداختی‌ها با عناوین مختلف را در حکم پایه کارمندان بیاوریم تا از این طریق بتوان وضعیت پرداختی‌ها را سر و سامان داد. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه مشکل اصلی در کشور نگاه منابع و بودجه محور مدیران است، تصریح کرد: باید این نگاه به بهسازی نظام مدیریتی تغییر کند زیرا بر مبنای این نگاه چنانچه منابع مالی و بودجه نیز وجود نداشته باشد کارها بر اساس ساختار مدیریت درست پیش خواهد رفت. وی اضافه کرد: نظام‌های مدیریت و بهسازی شده، منبع زاینده برای توسعه کشور به شمار می‌رود و در این راستا باید با هم‌پوشانی و یکپارچه‌سازی در توسعه کشور گام برداریم. انصاری تصریح کرد: نگاه برخی وزیران تنها نگاه بخشی به حوزه خود است و توجه کمتری به هم‌پوشانی و یکپارچگی در فعالیت‌ها دارند و همچنین نداشتن اشراف برخی مدیران به قانون و حوزه کاری خود باعث هدر رفت زمان و منابع می‌شود و بی شک این آموزش وظیفه ذاتی سازمان برنامه و بودجه است و باید بیش از گذشته جدی گرفته شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: برخی نگاه‌ها به ما، تنها نگاه گرفتن پول و اخذ مجوزهای استخدامی است، باید این دیدگاه تغییر کند زیرا سازمان متولی برنامه‌‌ریزی و ارائه راهکارهای راهبردی برای توسعه و پیشرفت در کشور است. وی افزود: راهبرد توسعه کشور باید با همکاری استانداری‌ها شکل گیرد و در این راستا باید هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد. انصاری به اهمیت شکل‌گیری کانون‌های ارزیابی در سازمان مدیریت و برنامه بودجه تاکید کرد و گفت: بر این اساس تشکل‌های مردمی باید بر رعایت حقوق شهروندی برای رفع مشکلات نظام اداری شکل گیرد. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: هیچ تشکلی در کشور در حوزه حقوق شهروندی مرتبط با نظام اداری وجود ندارد، باید آن‌ها را شکل دهیم و ضمانت اجرایی نیز خود قانون در این راستاست. وی با تاکید بر تغییر چارت سازمانی در سازمان برنامه بودجه ادامه داد: پیشنهاد این موضوع ارائه شده است و در سطح استان‌ها نیز پیشنهادهایی داده‌ایم. انصاری از جذب حدود 200 نفر در سازمان برنامه و بودجه کشور و در زیر مجموعه استان‌ها خبر داد و گفت: این نیروها در استان‌ها به کار گرفته می‌شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از جذب حدود ۲۰۰ نفر در سازمان برنامه و بودجه کشور و در زیر مجموعه استان‌ها خبر داد و گفت: این نیروها در استان‌ها به کار گرفته می‌شود.

جذب 200 نفر در استانداری‌های سراسر کشور در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری به گزارش جنوب پرس ، از اصفهان به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، جمشید انصاری در نشست با مدیران و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اظهار داشت: در تلاش هستیم که میزان پرداختی‌ها با عناوین مختلف را در حکم پایه کارمندان بیاوریم تا از این طریق بتوان وضعیت پرداختی‌ها را سر و سامان داد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه مشکل اصلی در کشور نگاه منابع و بودجه محور مدیران است، تصریح کرد: باید این نگاه به بهسازی نظام مدیریتی تغییر کند زیرا بر مبنای این نگاه چنانچه منابع مالی و بودجه نیز وجود نداشته باشد کارها بر اساس ساختار مدیریت درست پیش خواهد رفت.

وی اضافه کرد: نظام‌های مدیریت و بهسازی شده، منبع زاینده برای توسعه کشور به شمار می‌رود و در این راستا باید با هم‌پوشانی و یکپارچه‌سازی در توسعه کشور گام برداریم.

انصاری تصریح کرد: نگاه برخی وزیران تنها نگاه بخشی به حوزه خود است و توجه کمتری به هم‌پوشانی و یکپارچگی در فعالیت‌ها دارند و همچنین نداشتن اشراف برخی مدیران به قانون و حوزه کاری خود باعث هدر رفت زمان و منابع می‌شود و بی شک این آموزش وظیفه ذاتی سازمان برنامه و بودجه است و باید بیش از گذشته جدی گرفته شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: برخی نگاه‌ها به ما، تنها نگاه گرفتن پول و اخذ مجوزهای استخدامی است، باید این دیدگاه تغییر کند زیرا سازمان متولی برنامه‌‌ریزی و ارائه راهکارهای راهبردی برای توسعه و پیشرفت در کشور است.

وی افزود: راهبرد توسعه کشور باید با همکاری استانداری‌ها شکل گیرد و در این راستا باید هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.

انصاری به اهمیت شکل‌گیری کانون‌های ارزیابی در سازمان مدیریت و برنامه بودجه تاکید کرد و گفت: بر این اساس تشکل‌های مردمی باید بر رعایت حقوق شهروندی برای رفع مشکلات نظام اداری شکل گیرد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: هیچ تشکلی در کشور در حوزه حقوق شهروندی مرتبط با نظام اداری وجود ندارد، باید آن‌ها را شکل دهیم و ضمانت اجرایی نیز خود قانون در این راستاست.

وی با تاکید بر تغییر چارت سازمانی در سازمان برنامه بودجه ادامه داد: پیشنهاد این موضوع ارائه شده است و در سطح استان‌ها نیز پیشنهادهایی داده‌ایم.

انصاری از جذب حدود ۲۰۰ نفر در سازمان برنامه و بودجه کشور و در زیر مجموعه استان‌ها خبر داد و گفت: این نیروها در استان‌ها به کار گرفته می‌شود.

جذب 200 نفر در استانداری‌های سراسر کشور در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، جمشید انصاری در نشست با مدیران و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اظهار داشت: در تلاش هستیم که میزان پرداختی‌ها با عناوین مختلف را در حکم پایه کارمندان بیاوریم تا از این طریق بتوان وضعیت پرداختی‌ها را سر و سامان داد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه مشکل اصلی در کشور نگاه منابع و بودجه محور مدیران است، تصریح کرد: باید این نگاه به بهسازی نظام مدیریتی تغییر کند زیرا بر مبنای این نگاه چنانچه منابع مالی و بودجه نیز وجود نداشته باشد کارها بر اساس ساختار مدیریت درست پیش خواهد رفت.

وی اضافه کرد: نظام‌های مدیریت و بهسازی شده، منبع زاینده برای توسعه کشور به شمار می‌رود و در این راستا باید با هم‌پوشانی و یکپارچه‌سازی در توسعه کشور گام برداریم.

انصاری تصریح کرد: نگاه برخی وزیران تنها نگاه بخشی به حوزه خود است و توجه کمتری به هم‌پوشانی و یکپارچگی در فعالیت‌ها دارند و همچنین نداشتن اشراف برخی مدیران به قانون و حوزه کاری خود باعث هدر رفت زمان و منابع می‌شود و بی شک این آموزش وظیفه ذاتی سازمان برنامه و بودجه است و باید بیش از گذشته جدی گرفته شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: برخی نگاه‌ها به ما، تنها نگاه گرفتن پول و اخذ مجوزهای استخدامی است، باید این دیدگاه تغییر کند زیرا سازمان متولی برنامه‌‌ریزی و ارائه راهکارهای راهبردی برای توسعه و پیشرفت در کشور است.

وی افزود: راهبرد توسعه کشور باید با همکاری استانداری‌ها شکل گیرد و در این راستا باید هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.

انصاری به اهمیت شکل‌گیری کانون‌های ارزیابی در سازمان مدیریت و برنامه بودجه تاکید کرد و گفت: بر این اساس تشکل‌های مردمی باید بر رعایت حقوق شهروندی برای رفع مشکلات نظام اداری شکل گیرد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: هیچ تشکلی در کشور در حوزه حقوق شهروندی مرتبط با نظام اداری وجود ندارد، باید آن‌ها را شکل دهیم و ضمانت اجرایی نیز خود قانون در این راستاست.

وی با تاکید بر تغییر چارت سازمانی در سازمان برنامه بودجه ادامه داد: پیشنهاد این موضوع ارائه شده است و در سطح استان‌ها نیز پیشنهادهایی داده‌ایم.

انصاری از جذب حدود ۲۰۰ نفر در سازمان برنامه و بودجه کشور و در زیر مجموعه استان‌ها خبر داد و گفت: این نیروها در استان‌ها به کار گرفته می‌شود.

منبع:مهر

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما