به گزارش جنوب پرس ، در پی هجوم ملخ‌های صحرایی به اراضی کشاورزی استان هرمزگان، فریدون همتی استاندار هرمزگان دستور مقابله همه‌جانبه با این بحران را صادر کرد.

استاندار هرمزگان در این دستور تاکید کرده با توجه به گستردگی هجوم ملخ ها به اراضی کشاورزی، باید تمامی امکانات در راستای مقابله با این بحران و کاهش خسارت و آسیب به اراضی کشاورزی به کار گرفته شود.

براساس گزارش فارس وی خواستار مشارکت مردم در کنار دستگاه‌های اجرایی در راستای مقابله با این بحران شد.

استاندار هرمزگان همچنین دستور تشکیل شورای هماهنگی مدیریت بحران استان برای بررسی و مدیریت مقابله با هجوم ملخ‌های صحرایی را صادر کرد.