کدخبر : 163166
پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۴
فاقددیدگاه
پرینت

معرفی نفرات برتر مسابقات قرآنی مرحله شهرستانی و آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد گفت: نفرات برتر آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن و چهل و دومین دوره مرحله شهرستانی معرفی شدند.

به گزارش جنوب پرس ، عبدالمحمد نمازی در یاسوج، گفت: ۳۳ نفر برتر آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن استان کهگیلویه و بویراحمد که ۹ اسفند ماه در این دوره شرکت کرده بودند معرفی شدند.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این تعداد از میان ۳۲۰ نفر شرکت  کننده حائز رتبه برتر شدند و ۱۳ تیر ماه باید در مرحله استانی به صورت کتبی حضور پیدا کنند.

رقیه میری ( نام پدر منصور)، عیسی اسهروز (نام پدر ظفر)، مدینه جان‌زاده( نام پدر سلبعلی)، رعنا چمانه( نام پدر امراله)، فرهاد صداقت سی‌سخت( نام پدر هدایت)، موسی اسهروز( نام پدر ظفر)، مصیب علیزاده دم‌طسوج (نام پدر بهروز)، سید علی‌کاظم سیاوش(نام پدر سید محمدطلا)،هاجر کبوتری‌کتج(نام پدرجهانباز)، فلک انصاری( نام پدر عبدالله)، طاهره طیب‌زاده (نام پدرامرالله)،موسی فریورپر( نام پدرعلی جون)،ربابه یوسفی(نام پدر شکرالله)،حافظ علی‌نژاد( نام پدر علی)،زهرا ایزدی( نام پدر ماندنی)، فوزیه فلسفی(نام پدر حیدر) و  سید حسین‌علی دیف‌رخش( نام پدرسید عیدی) نفرات برگزیده مسابقات حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان هستند.

همچنین سیده عزل دیف‌رخش(نام پدر سید حسین‌علی)، سید سپهدار افشانی( نام پدر سید چراغعلی)، زینب فریورپور( نام پدر علی جون)،مهناز قربانی‌سی‌سخت (نام پدر علی‌ضامن)،محمدرضا نجفی(نام پدر فرامرز)، پریسا ذوالفقاری(نام پدر جهان)، مریم آبرومندنیا(نام پدر محمدرحیم)، سیده مهری ارشدی‌نیا(نام پدر سید خداکرم)، فاطمه سالاری حمزه‌خانی(نام پدر خورشید)،مسلم فریورپور (نام پدر علی جون)، کوکب اسهروز(نام پدر ظفر)، سیده پروین رضائی‌آبدگاه(نام پدر سید خداخواست)، راحله عابدی( نام پدر لطف‌الله)، سبحان موسی‌پور(نام پدر جهانگیر)،مرضیه ملی‌نژاد‌( نام پدر صالح)، و فاطمه صداقتی( نام پدر علی) دیگر برگزیدگان مسابقات حفظ و مفاهیم قرآن کریم هستند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله شهرستانی گفت: از میان ۲۸۰ شرکت کننده در این دوره از مسابقات نفرات برتر در رشته‌های تحقیق قرائت، تحقیق، حفظ ۵ جزء،ترتیل و دعا خوانی معرفی و ۱۵ تیر ماه باید در مسابقات شفاهی مرحله استانی شرکت کنند.

شهرستان بویراحمد علیرضا مسیح‌پور(رتبه اول تحقیق قرائت)، سید رضا رضوی(رتبه دوم تحقیق)،حامد نجاتی(رتبه سوم تحقیق)،مجتبی ضرغامی( رتبه اول تحقیق ترتیل)، سید سعید هاشمی(رتبه دوم ترتیل)، مجتبی معینی( رتبه سوم ترتیل)، حافظ علی‌نژاد(رتبه اول حفظ ۵ جزء)، مهدی رضایی(رتبه اول بخش دعاخوانی)، وحید آرامشیان (رتبه دوم دعاخوانی)،سید روح‌ هاشمیان(رتبه سوم دعاخوانی)، سکینه دستیاریان(رتبه اول تحقیق قرائت)، ثریا الهی(رتبه دوم تحقیق)، سیده سحر عباسی‌پور(رتبه اول تحقیق ترتیل)،مهری محبت‌پناه(رتبه دوم ترتیل)،طیبه راستگو(رتبه سوم ترتیل)، زینب حسینی(رتبه اول دعاخوانی) و فرشته طاووسی رتبه دوم بخش دعاخوانی.

گچساران؛ سید محمدحسن حسینی‌راد(رتبه اول تحقیق قرائت)،مجتبی خادمی(رتبه اول تحقیق ترتیل)،پدرام فصیح‌زاده(نفر دوم تحقیق ترتیل)، محمد فتحی(نفر سوم تحقیق ترتیل)،حسین دست یافته(نفر اول حفظ کل قرآن کریم)، روح‌الله حبیبی‌مقدم(نفر اول حفظ ۱۰ جزء)، مجتبی جعفری(نفر اول بخش دعاخوانی)، رضا فتحی( نفر اول اذان)، سید علی نازی(نفر دوم بخش اذان)،ولی صادق‌پور(نفر سوم اذان)، سیده فاطمه موحد( نفر اول تحقیق قرائت)، محدثه عبدالهی( نفر دوم تحقیق قرائت)، فاطمه درودی‌مقدم(نفر اول تحقیق ترتیل)، معصومه گزینی(نفر دوم تحقیق ترتیل)، مریم جعفری(نفر اول حفظ ۱۰ جزء)، زینب امیله(نفر دوم حفظ ۱۰ جزء)، مرضیه دل‌افکار(نفر اول حفظ ۲۰ جزء)،سیده اکرم خادمی(رتبه اول حفظ ۵ جزء)، سیده مرضیه زمانی‌گلشن( رتبه دوم حفظ ۵ جزء)، سمیه رشیدی‌کیا(رتبه سوم حفظ ۵ جزء)، سکینه سجودیان(رتبه برتر دعاخوانی)، زهرا اکبری(رتبه دوم دعاخوانی) و افسانه علی‌پور(رتبه سوم دعاخوانی).

بهمئی؛ علی شکیبازاده( نفر اول دعاخوانی)، محمدمهدی صفاری‌اصل(رتبه دوم دعاخوانی)،جمال امیری(رتبه سوم دعاخوانی)، سهراب فلسفی‌زاده( نفر اول تحقیق ترتیل)، امیر حصاری‌پور( نفر دوم تحقیق ترتیل)، پژمان پناهی( نفر اول تحقیق قرائت)، امیرعباس هاشمی(رتبه دوم تحقیق ترتیل)، سید جان افزائیان(رتبه اول بخش اذان)، یاسمن یزدان‌شفا(رتبه اول تحقیق قرائت)، تهمینه مومن‌نژاد( نفر دوم تحقیق قرائت)، نسترن یزدان‌شفا( رتبه اول تحقیق ترتیل)، عاطفه افتخاری(رتبه دوم تحقیق ترتیل)، فاطمه کریمی(نفر سوم تحقیق ترتیل)، فرخنده نیکویی( نفر اول حفظ ۵ جزء)، سمیرا قدسی‌نسب( نفر اول دعاخوانی) و فاطمه مومن‌نژاد(نفر دوم دعاخوانی).

شهرستان دنا؛ علی حیاتی(رتبه اول تحقیق قرائت)، مهدی ناظم(نفر اول تحقیق ترتیل)،سید محمد ناصری(رتبه اول رشته حفظ ۲۰ جزء)، روح‌الله کمالی( نفر اول اذان)، آرمین علی‌پور(نفر دوم اذان)، علی صناعی(رتبه سوم اذان)، مصطفی فرهادی( رتبه اول دعاخوانی)، رضا جاودانی(رتبه دوم دعاخوانی)، مبارکه دست‌افکن(رتبه برتر تحقیق ترتیل)، مینا چراغی(رتبه اول حفظ کل)، گل‌آفرین حیدری( رتبه اول حفظ ۱۰ جزء)، فریده زابلی‌زاده(نفر اول حفظ ۵ جزء) و زهره محمدحسینی(رتبه دوم حفظ ۵ جزء).

شهرستان چرام؛ محمد باقریان(رتبه اول تحقیق قرائت)، مصطفی فتاح( رتبه دوم تحقیق قرائت)، حسین پورحسینی(نفر اول تحقیق ترتیل)،سید ناصر تقوی(رتبه دوم تحقیق ترتیل)، مهری نجفی( رتبه اول حفظ کل)، پریناز حمید‌نژاد( رتبه اول حفظ ۲۰ جزء)، فاطمه باقری(رتبه اول حفظ ۱۰ جزء)، زهرا زیبنده( رتبه دوم حفظ ۱۰ جزء)، لیلا جهانبخشی(نفر اول حفظ ۵ جزء)، زینب ایزدی( رتبه دوم حفظ ۵ جزء)، ستاره اسدزاده(نفر اول تحقیق قرائت)، فاطمه صداقتی( نفر دوم تحقیق قرائت)، ثریا صداقتی( نفر اول دعاخوانی)، زهرا گندمکار(نفر دوم دعاخوانی) و فاطمه الهی( نفر سوم دعاخوانی).

شهرستان کهگیلویه؛ محمدطاهر پیروز( نفر اول دعاخوانی)، محمود اسماعیلی(نفر دوم دعاخوانی)، جواد دستخون(رتبه اول اذان)، کیوان رفیعی( نفر دوم اذان)، هوشنگ رازی‌پور(نفر اول حفظ ۱۰ جزء)، سید علی دژند( رتبه اول تحقیق ترتیل)، میلاد شفیعی(رتبه اول تحقیق قرائت)، سحر تجاره( رتبه اول تحقیق قرائت)، زیور صبوری( رتبه اول قرائت ترتیل)، اکرم ناصری( رتبه دوم قرائت ترتیل)، سیده رقیه میری( رتبه سوم قرائت ترتیل)، سیده فاطمه تقوی(رتبه اول حفظ ۱۰ جزء)، زرین‌تاج گندمکار( نفر دوم حفظ ۱۰ جزء)، نرگس حسینی‌نژاد( نفر اول حفظ ۲۰ جزء)، هما بنام(رتبه اول حفظ کل)، تهمینه خدنگ(رتبه دوم حفظ کل)، سیده فرخنده ربانی( نفر اول دعاخوانی)، سیده فاطمه افرا(رتبه اول حفظ ۵ جزء)، ناهید آرام( نفر دوم حفظ ۵ جزء) و پریسا آتش‌سودا( نفر سوم حفظ ۵ جزء قرآن کریم) ۱۰۵ برند مرحله شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات قرآنی هستند.

به گزارش فارس؛ شهرستان باشت موفق به برگزاری این دوره از مسابقات نشد.

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما