خنده دهه‌شصتی‌ها در دادگاه!

کدخبر : 141767
سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۰
در سالن دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی، خبری از خنده‌ نبود. تماشاگران عبوس، کارمندان دادگاه و ما خبرنگارانی که تازه سر رسیده بودیم، در انتظار برگزاری اولین جلسه از دادگاه‌های علنی مفاسد اقتصادی به انتظار متهمانی نشستیم که خندان وارد دادگاه شدند، خنده‌هایی که مشخص نبود از سرِ بی‌توجهی‌شان به موقعیت‌شان در دادگاه است یا از اطمینانی که به نتیجه آن دارند.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

URLs in this post:

[1] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232472_826.jpg

[2] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232474_143.jpg

[3] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232475_976.jpg

[4] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232476_191.jpg

[5] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232477_730.jpg

[6] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232478_181.jpg

[7] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232479_900.jpg

[8] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232480_712.jpg

[9] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232481_889.jpg

[10] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232482_905.jpg

[11] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232483_364.jpg

[12] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232484_254.jpg

[13] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232485_444.jpg

[14] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232486_714.jpg

[15] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232487_588.jpg

[16] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232488_563.jpg

[17] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232489_631.jpg

[18] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232490_252.jpg

[19] Image: http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/6/5/232491_349.jpg

Copyright © 2015 جنوب پرس. All rights reserved.