کدخبر : 116379
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱
فاقددیدگاه
پرینت

بعضی از دانشجویان نرد‌ه‌بان احزاب شده‌اند/ ۱۶ آذر تبدیل به مناسک ومناسبت خاص شده است

جنوب پرس: دبیرجامعه اسلامی‌دانشجویان دانشگاه‌علوم پزشکی شیراز گفت: بعضی از دانشجویان یا پیش ران اجتماعی هستند، یا تبدیل به توصیه کنندگان حاکمیت ونرده‌بان احزاب شده‌اند.

به گزارش جنوب پرس ، علیرضا رحیمی سه‌شنبه شب در نشست خبری دبیران تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌علوم پزشکی شیراز درآستانه شانزدهم آذرماه‌ روزدانشجودرسخنانی اظهار‌داشت: فضای دانشگاه باید  انتقادی مبتنی برامرکارشناسی شده‌ در قالب  گفتمان، چارچوب و پارادایم خاص باشد، چراکه  دانشجو اپوزسیون ومنتقد دولت است.

وی با اشاره به‌اینکه حل معضل ومشکل کشور بدون جامعه‌شناسی ومخاطب شناسی برطرف نمی‌شود، افزود: نبود مطالعات مدون، داشتن معلومات بسیار بدون چارجوب خاص، سیاست زدگی، زمین گیرشدن رسالت دانشجو‌‌یان، خروجی محوری‌ ونیز تبدیل شدن روز دانشجو به مناسبی از جمله آفت‌های تشکل‌های دانشجویی است.

دبیرجامعه اسلامی دانشجویان‌دانشگاه‌علوم پزشکی شیرازخاطر‌نشان کرد: گسترش عصرفناوری ارتباطات ومیزان مطالعه محدود در فضاها‌ی مجازی واینترنتی میزان کتاب وکتابخوانی را درمیان دانشجویان کاهش یافته‌ ومعضل دیگری برجامعه هدف تحمیل کرده‌است.

رحیمی تصریح‌کرد: استفاده از دانش‌روز و تجربیات جهانی بدون گرایش به غرب زدگی ازجمله موارد پیشرفت وترقی در جامعه ایران اسلامی است باید آن را درمجامع علمی ودانشگاهی نهادینه کنیم.

دانشجو نباید بازیچه احزاب سیاسی شود

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌علوم پزشکی شیراز درادامه این نشست  با اشاره به‌اینکه دانشجونباید بازیچه احزاب سیاسی شوند، افزود: پیشگامی درعرصه تقویت علم،  تبیین و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، تبدیل شورانقلابی به‌شعور، مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب  و نیز  ایفای نقش مدیریت علمی ازدیگراهداف تشکل‌های دانشجویی است.

سجاد رضایی  با اشاره به‌اینکه دانشجویان وابسته درحوزه تشکل‌های دانشجویی جایی ندارند، گفت: دانشجویی با بنیه علمی که در صدد ساخت ایرانی آباد است هیچگاه‌ وابستگی را نمی پذیرید وآن را درزندگی سیاسی خود وارد نمی‌کند.

افراطی‌گری عامل بازدارنده نقد است

دبیرانجمن اسلامی امید دانشگاه‌علوم پزشکی شیراز در ادامه این گفت‌وگو افزود: سیاسی کاری و افراطی‌گری جلوی نقد را گرفته و مشکل بسیاری را برجامعه اسلامی تحمیل می‌کند.

ایمان دستیاربیان‌داشت: دانشجو برای پیشرفت وتعالی جامعه باید به‌خوبی نواقص موجود در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  را شناسایی و با ارائه راهکار‌ی علمی مشکل‌های پیش روی را برطرف کند.

وی با اشاره به‌اینکه  مدیران با ارده وعزم کافی  افسار تغییر شرایط  جامعه را در دست گیرند ودانشجو نیز خود را ناظر برقدرت حاکم بداند، افزود: نگاه نظارتی بر قدرت حاکم، به نقد وچالش کشیدن عوامل قدرت از موارد مقابله با فساد درساختار مدیریتی  وحاکمیتی است.

دبیرانجمن اسلامی امید اضافه کرد: تشکل‌های دانشجویی درشرایط فضای بازسیاسی با هرایده و فکری بدون تقابل با گروه‌های سیاسی دیگر  آزادانه مسانل و برنامه‌های خود را مطرح  و نیز بستر را برای مدیران آینده فراهم و نیز اهرم نظارتی در سطح جامعه گسترش می‌یابد.

دانشجو اگر نظرات مخالف را نپذیرد پرخاشگر می‌شود

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه‌علوم پزشکی شیراز درادامه این نشست افزود: دانشجو اگر نتواند نظرات مخالف را به پذیرید در نتیجه بی‌منطق، پرخاشگرو از آرمان‌های انقلاب دور می‌شود.

وحید طیبی اظهار‌داشت:  استکبار ستیزی روز دانشجو است ودر این راستا استکبار با نگاه  مذهبی، اقتصادی، فرهنگی  و اجتماعی آزادی را درجامعه خفه  می کند.

وی‌خاطرنشان کرد: دانشجو به‌عنوان صاحبان اندیشه وفکر باید آزادی واقعی را تبیین  و آن را در سطح جامعه گسترش دهد ونیز نقش آفرینی، توانمند سازی در بسترها‌ علمی، تحقیقاتی و پژوهشی مورد توجه قراردهد.

منبع:فارس

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما