جنوب پرس:: رسانه خبری تحلیلی جنوب کشور

گزارش خبری؛

داستانکی دروغین در گمرک بوشهر/ روشنگری دیرموقع مسئولان

غفلت برخی روابط عمومی‌ها از یک طرف و فقدان سوادرسانه‌ای برای عده‌ای از مدیران سبب شده که در چنین مواردی آن چنان در تشک بی‌تدبیری آماج مشت‌های افرادی فرصت‌طلب در فضای مجازی شوند که اگر ناله‌ای سر دهند، صدایشان در همهمه‌ای افراد غیرکارشناس به جایی نخواهد رسید.

نماینده مردم اهواز در مجلس :

خوزستان گرفتار انتصابات نابه‌جا، غیرتخصصی و ناشایست است/برخی با امنیتی جلوه دادن استان سعی در رسیدن به منافع خود دارند

علی ساری می‌گوید: در تمامی صنایع استان خوزستان مشکلات کارگری حاکم است. اخراج و بیکاری، تعویق حقوق، ندادن عیدی، ندادن حق بیمه، ‌قراردادهای سفید امضا و نداشتن امنیت شغلی فقط گوشه‌ای از دنیای مشکلاتی است که در مسیر زندگی و کار کارگران وجود دارد.