جنوب پرس:: رسانه خبری تحلیلی جنوب کشور

رحمانی فضلی خبر داد؛

انتخاب ۴ استان معین خوزستان برای مراسم اربعین

وزیر کشور گفت: برای اجرای مراسم اربعین، امسال چهار استان معین برای خوزستان مشخص شده است که باید استاندار خوزستان با مسؤولان مربوطه جلساتی برگزار کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

بندرعباس به محلی برای پارتی‌های مختلط شبانه تبدیل‌شده

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: روند افزایش برگزاری پارتی های شبانه در بندرعباس نگران کننده است، بندرعباس به محلی برای پارتی‌های مختلط شبانه تبدیل‌ شده است.