جنوب پرس:: رسانه خبری تحلیلی جنوب کشور

جهانگیری:

راهکار مبارزه با فساد، شفافیت، نظارت عمومی و آزادی رسانه‌هاست

معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر این که یکی از رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید، مبارزه با فساد است، گفت: راهکار مبارزه با فساد، شفافیت، نظارت عمومی و آزادی رسانه‌هاست؛ زیرا عملکردهای پنهان و مخفی کاری‌ها، فساد را در جامعه گسترش می دهد.